Bán Cafe thông minh tự động – Chuyển đổi số dịch vụ đồ uống

2.500.000,0

Chúng tôi thiết lập hệ thống sẵn sàng tới 99% cho bạn, với 1% là bạn vận hành. Nhưng chúng Tôi cũng hỗ trợ bạn trong quá trình vận hành này để giúp bạn có kết quả tốt nhất.

Cài đặt lần đầu: 2,500,000 VNĐ/lần
Sau đó là 70.000 VNĐ/Ngày

Bán Cafe thông minh tự động – Chuyển đổi số dịch vụ đồ uống