YESS! Tôi đã sẵn sàng để triển khai

Hệ thống bán đồ uống thông minh tự động này
(Điền thông tin để truy cập trực tiếp thao tác demo thật)